Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/601/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27-03-2024 w sprawie przeprowadzenia procedury odwołania Sołtysa Sołectwa Zalesie

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2018-2024
Sesja:
LXVI
Data podjęcia:
27-03-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
27-03-2024
Data wejścia w życie:
27-03-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
27-03-2024
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Pozycja w dzienniku urzędowym:
-
Nr aktu prawnego:
LXVI/601/2024
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie przeprowadzenia procedury odwołania Sołtysa Sołectwa Zalesie
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz §29 ust. 1 Statutu Sołectwa Zalesie stanowiącego załącznik nr 22 do uchwały nr XXXI/272/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy Sępólno Krajeńskie (t.j. Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2014r. poz. 2502 z późn. zm.)
Akt prawa miejscowego:
Nie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz §29 ust. 1 Statutu Sołectwa Zalesie stanowiącego załącznik nr 22 do uchwały nr XXXI/272/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy Sępólno Krajeńskie (t.j. Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2014r. poz. 2502 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić w terminie do dnia 31 maja 2024r. procedurę w sprawie odwołania Sołtysa Sołectwa Zalesie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Franciszek Lesinski


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXVI6012024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27-03-2024 w sprawie przeprowadzenia procedury odwołania Sołtysa Sołectwa Zalesie.pdf (300,34KB)

DOCXUzasadnienie LXVI6012024.docx (6,12KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego