Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/600/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27-03-2024 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Sępólno Krajeńskie oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2024

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2018-2024
Sesja:
LXVI
Data podjęcia:
27-03-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
19-04-2024
Data wejścia w życie:
19-04-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
04-04-2024
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
2182
Pozycja w dzienniku urzędowym:
-
Nr aktu prawnego:
LXVI/600/2024
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Sępólno Krajeńskie oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2024
Podstawa prawna wydania:
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Sępólno Krajeńskie oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2024
Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, poz. 1688, poz. 1890, poz. 1963 i poz. 2029)
Akt prawa miejscowego:
Tak

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, poz. 1688, poz. 1890, poz. 1963 i poz. 2029) uchwala się co następuje:

§ 1. Na rok 2024 określa się sezon kąpielowy na terenie gminy Sępólno Krajeńskie w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia.
§ 2. Określa się wykaz kąpielisk: Plaża Miejska działka nr 193/5 obręb 0001 Dziechowo.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Franciszek Lesinski


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXVI6002024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27-03-2024 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Sępólno Krajeńskie oraz określenia sezonu kąpielowego w?roku 2024.pdf (312,34KB)

DOCXUzasadnienie LXVI6002024.docx (6,60KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego