Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/598/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27-03-2024 w sprawie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Sępólno Krajenskie na nieruchomośćstanowiącą własność prywatną, położoną w miejscowości Wałdówko

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2018-2024
Sesja:
LXVI
Data podjęcia:
27-03-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
27-03-2024
Data wejścia w życie:
27-03-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Pozycja w dzienniku urzędowym:
-
Nr aktu prawnego:
LXBI/598/2024
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Sępólno Krajeńskie na nieruchomość stanowiącą własność prywatną, położoną w miejscowości Wałdówko
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) raz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)
Akt prawa miejscowego:
Nie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) raz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wałdówko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 118/2 obr. 15 Wałdówko, gm. Sępólno Krajeńskie, o powierzchni 0,1873 ha, stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie, na prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w miejscowości Wałdówko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 112/2 obr. 15 Wałdówko, gm. Sępólno Krajeńskie, o powierzchni 0,1465 ha.
§ 2. Położenie nieruchomości gruntowych, o których mowa w § 1, przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Franciszek Lesinski


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXVI5982024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27-03-2024 w sprawie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Sępólno Krajenskie na nieruchomośćstanowiącą własność prywatną położoną w?miejscowości Wałdówk.pdf (582,43KB)

DOCXUzasadnienie LXVI5982024.docx (6,66KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXVI5982024.docx (200,06KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego