Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/597/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27-03-2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Jazdrowo

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2018-2024
Sesja:
LXVI
Data podjęcia:
27-03-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
27-03-2024
Data wejścia w życie:
27-03-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Pozycja w dzienniku urzędowym:
-
Nr aktu prawnego:
LXVI/597/2024
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Jazdrowo
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)
Akt prawa miejscowego:
Nie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, mieszczącego się pod adresem Jazdrowo 21, położonego na działce numer 88/4 obręb ewidencyjny 3 Jazdrowo, gm. Sępólno Krajeńskie, o powierzchni 23,80 m 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, tj. w prawie własności gruntu oraz w częściach budynku i urządzeniach w wysokości 24/185. § 2. Mapa poglądowa, obrazująca położenie budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Franciszek Lesinski


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXVI5972024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27-03-2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w?miejscowości Jazdrowo.pdf (1,44MB)

DOCXUzasadnienie LXVI5972024.docx (6,70KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXVI5972024.docx (1,17MB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego