Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Wałdówko o mocy do 62,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach o nr ewid. 10/1, 34/1, 15/1, 30 obręb 0015 Wałdówko gmina Sępólno Krajeńskie.

W sprawie:
Budowy elektrowni fotowoltaicznej PV Wałdówko o mocy do 62,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach o nr ewid. 10/1, 34/1, 15/1, 30 obręb 0015 Wałdówko gmina Sępólno Krajeńskie.
Rodzaj:
inwestycje
Rok podjęcia:
2024
Kadencja:
2018-2024
Data wydania:
25-03-2024
Status:
Obowiazujący
Nr obwieszczenia:
IRG.6220.1.2024
Uwagi:
-

Sępólno Kraj. 2024-03-25
                                                      

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),


Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia strony postepowania


o wydaniu w dniu 25-03-2024r. znak IRG.6220.1.2024 postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Wałdówko o mocy do 62,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną  na działkach o nr ewid. 10/1, 34/1, 15/1, 30  obręb 0015 Wałdówko gmina Sępólno Krajeńskie.


Z treścią ww. postanowienia oraz z opinią:  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim wyrażonej w piśmie znak: N.NZ.9022.1.1.6.2024 z dnia 05-03-2024r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyrażoną w postanowieniu znak: WOO.4220.76.2024.AG1 z dnia 13-02-2024r. oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” opinia znak: GC.ZZŚ.4901.16.2024.KB z dnia 09-02-2024r. można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie  pokój 7B po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 52 389 42 53.


Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem tut. Organu w terminie  7 dni od dnia doręczenia postanowienia


Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz-Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego


Otrzymują:
1.    Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.
2.    Tablica ogłoszeń sołectwa Wałdówko
3.    www.bip.gmina-sepolno.pl
4.    www.ekoportal.gov.pl

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego