Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 27 marca 2024 roku

Dzień sesji:
27-03-2024
Godzina:
10:00

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

„Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 27 marca 2024r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.

Tematem sesji będzie:
1.    Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 rok, w tym:

a)    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok  2023;

b)    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023;

c)    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sępólno Krajeńskie.

2.    Podsumowanie VIII Kadencji Samorządu Terytorialnego Gminy Sępólno Krajeńskie 2018- 2024.

3.    Uchwały wg potrzeb.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  

                                    
                                                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                          inż. Franciszek Lesinski” 

 

Transmisja on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie https://bip.gmina-sepolno.pl/162/140/transmisja-z-sesji-rady-miejskiej-nagrania-archiwalne.html  pobierz

Na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie https://www.gmina-sepolno.pl/strona-3440-transmisja_z_sesji_rady_miejskiej.html pobierz    

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dot. nagrywania oraz transmisji obrad Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
Klauzula.docx (18,01KB)

 

PDF1b Porządek obrad LXVI sesji RM w Sępólnie Krajeńskim.pdf (709,00KB)
PDF8a uchwała Nr LXVI zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (1,50MB)
PDF8b uchwała Nr LXVI zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok.pdf (2,53MB)
PDF8c uchwała Nr LXVI w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach.pdf (428,95KB)
PDF8d uchwała Nr LXVI w sprawie zasad udzielania trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji ...pdf (694,36KB)
PDF8e uchwała Nr LXVI w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi ...pdf (581,68KB)
PDF8f uchwala Nr LXVI w sprawie sprzedaży nieruchomożci gruntowej położonej przy ul. Sadowej w Sępólnie Krajeńskim.pdf (1,87MB)
PDF8g uchwała Nr LXVI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Plac Wolności 57 w Sępólnie Krajeńskim.pdf (1,69MB)
PDF8h uchwała Nr LXVI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Jazdrowo.pdf (1,89MB)
PDF8i uchwała Nr LXVI w sprawie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Sępólno Krajeńskie na nieruchomość stanowiącą własność prywatną..pdf (577,80KB)
PDF8j uchwała Nr LXVI w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf (2,03MB)
PDF8k uchwała Nr LXVI w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Sępólno Krajeńskie oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2024.pdf (310,79KB)
PDF8l uchwała Nr LXVI w sprawie przeprowadzenia procedury odwołania Sołtysa Sołectwa Zalesie.pdf (178,22KB)
PDF8ł uchwała Nr LXVI w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi z dnia 30 stycznia 2024r.pdf (343,16KB)
PDF8m uchwała Nr LXVI w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi z dnia 6 lutego 2024r.pdf (354,50KB)
PDF8n uchwała Nr LXVI w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi z dnia 20 lutego 2024r.pdf (342,21KB)
PDF9. Podjęcie apelu w sprawie podjęcia działań ze strony Państwa Polskiego mających na celu wsparcie rolników ...pdf (403,48KB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego