Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowia sieci elektroenergetycznej kablowej nn – 0,4kV,na terenie części działek nr 770, 796, obręb Sępólno Krajeńskie (0003), miasto Sępólno Krajeńskie.

W sprawie:
budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn – 0,4kV,na terenie części działek nr 770, 796, obręb Sępólno Krajeńskie (0003), miasto Sępólno Krajeńskie.
Rodzaj:
inwestycje
Rok podjęcia:
2024
Kadencja:
2018-2024
Data wydania:
14-03-2024
Status:
Obowiazujący
Nr obwieszczenia:
IRG.6733.1.2024
Uwagi:
-

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego

z dnia 14 marca 2024r. 

 

Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 775), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 997)

 

zawiadamiam strony postępowania

 

że w dniu 14 marca 2024r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn – 0,4kV,na terenie części działek nr 770, 796, obręb Sępólno Krajeńskie (0003), miasto Sępólno Krajeńskie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

mgr Anna Sotkiewicz-Tumanik

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

Gospodarczego

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono

- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.

- SM osiedla nr 1

 

 

 

Wywieszono w dniu …………………………….          Zdjęto w dniu …………………………….

Podpis ………………………………………………..          Podpis ………..……………………………..

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego