Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej SEP0005A na działce o nr ewid. 28/3, obręb 0009 Piaseczno gmina Sępólno Krajeńskie

W sprawie:
Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej SEP0005A na działce o nr ewid. 28/3, obręb 0009 Piaseczno gmina Sępólno Krajeńskie
Rodzaj:
inwestycje
Rok podjęcia:
2024
Kadencja:
2018-2024
Data wydania:
04-03-2024
Status:
Obowiazujący
Nr obwieszczenia:
IRG.6733.3.2024
Uwagi:
-

Obwieszczenie

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

 

                        Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977)

zawiadamia się

 

                     że w dniu  4 marca 2024r., zostało wszczęte postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej SEP0005A na działce o nr ewid. 28/3, obręb 0009 Piaseczno gmina Sępólno Krajeńskie”

                     Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.         

mgr. Anna Sotkiewicz -Tumanik

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

Gospodarczego

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.

- na tablicy Sołectwa Piaseczno

 

Wywieszono w dniu ……………………………. Zdjęto w dniu …………………………….

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego