Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty Ochotniczej Straży Pożarnej im. druha Aleksandra Brandta w Sępólnie Krajeńskim złożonej w trybie art. 19a

Nazwa oferenta:
Ochotnicza Straż Pożarna im. druha Aleksandra Brandta w Sępólnie Krajeńskim
Nazwa zadania:
Turniej Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom – szczebel gminny
Termin składania uwag:
18-03-2024

Ochotnicza Straż Pożarna im. druha Aleksandra Brandta w Sępólnie Krajeńskim złożyła w dniu 7 marca 2024 r. uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie pn. Turniej Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom – szczebel gminny w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) zwanej w dalszej części ustawą.

Uznając celowość realizacji ww. zadania zamieszcza się uproszczoną ofertę, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim oraz na stronie internetowej www.gmina-sepolno.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 marca 2024 r. w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w Referacie Spraw Obywatelskich lub drogą elektroniczną na adres: so@gmina-sepolno.pl. na załączonym formularzu uwag (skan z podpisem).

 

 

Załączniki:

  1.  
  2. DOCXFormularz uwag (14,62KB)
  3. DOCXKlauzula Informacyjna (17,27KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego