Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXV/585/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28-02-2024 w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2018-2024
Sesja:
LXV
Data podjęcia:
28-02-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
28-02-2024
Data wejścia w życie:
28-02-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Pozycja w dzienniku urzędowym:
-
Nr aktu prawnego:
LXV/585/2024
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872),
Akt prawa miejscowego:
Nie

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Udziela się z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie dotacji celowej w kwocie50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na rzecz Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Włościbórz.
2. Udziela się z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie dotacji celowej w kwocie 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na rzecz Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
3. Udziela się z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie dotacji celowej w kwocie73 805,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięć złotych 00/100) na rzecz Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi relacji Wałdowo-Olszewka.


§ 2. Szczegółowe warunki udzielania dotacji, przeznaczenia i jej rozliczania określi umowa zawarta przez Gminę Sępólno Krajeńskie i Powiat Sępoleński.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Franciszek Lesinski


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXV5852024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28-02-2024 w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego.pdf (304,61KB)

DOCXUzasadnienie LXV5852024.docx (6,14KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego