Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn – 0,4kV, na terenie części działek nr 158/4, 158/10, 158/11, 158/13, obręb Sikorz (0011), gmina Sępólno Krajeńskiebudowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn – 0,4kV, na terenie części działek nr 158/4, 158/10, 158/11, 158/13, obręb Sikorz (0011), gmina Sępólno Krajeńskiev

W sprawie:
budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn – 0,4kV, na terenie części działek nr 158/4, 158/10, 158/11, 158/13, obręb Sikorz (0011), gmina Sępólno Krajeńskiev
Rodzaj:
inwestycje
Rok podjęcia:
2023
Kadencja:
2018-2024
Data wydania:
19-02-2024
Status:
Obowiazujący
Nr obwieszczenia:
IRG.6733.29.2023
Uwagi:
-

 

 

Znak: IRG.6733.29.2023

 

OBWIESZCZENIE

 

BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego

z dnia 19 lutego 2024r. 

 

Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 775), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977)

 

zawiadamiam strony postępowania

 

że w dniu 6 grudnia 2023r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn – 0,4kV, na terenie części działek nr 158/4, 158/10, 158/11, 158/13, obręb Sikorz (0011), gmina Sępólno Krajeńskie

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

mgr Anna Sotkiewicz-Tumanik

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono

- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl

- na tablicy Sołectwo Sikorz

 

 

 

 

 

Wywieszono w dniu …………………………….          Zdjęto w dniu …………………………….

Podpis ………………………………………………..         Podpis ………..……………………………..

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego