Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia szlifierni, lakierni, przygotowalni, magazynku podręcznego i mieszalni farb na terenie zakładu produkcyjnego EUROTECHNIK w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 13 na działce o nr ewid. 128/29 obręb 0002 Sępolno Krajeńskie

W sprawie:
Zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia szlifierni, lakierni, przygotowalni, magazynku podręcznego i mieszalni farb na terenie zakładu produkcyjnego EUROTECHNIK w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 13 na działce o nr ewid. 128/29 obręb 0002 Sępolno Krajeńskie
Rodzaj:
ochrona środowiska
Rok podjęcia:
2023
Kadencja:
2018-2024
Data wydania:
25-01-2024
Status:
Obowiazujący
Nr obwieszczenia:
IRG.6220.18.2023
Uwagi:
-

Sępólno Krajeńskie, dnia 2024-01-25

 

IRG.6220.18.2023
 

ZAWIADOMIENIE

STRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH

PRZED WYDANIEM DECYZJI

 
 
            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775), informuję, że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia szlifierni, lakierni, przygotowalni, magazynku podręcznego i mieszalni farb na terenie zakładu produkcyjnego EUROTECHNIK w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 13 na działce o nr ewid. 128/29 obręb 0002 Sępolno Krajeńskie ”

strony mają możliwość zapoznania się  i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w tym:

postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyrażoną w postanowieniu znak: WOO.4220.731.2023.OD.6 z dnia 18 stycznia 2023r.  oraz opiniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim znak N.NZ.9022.1.1.25.2023 z dnia 24 sierpnia 2023r. i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak GD.ZZŚ.1.4901.195.2023.SJ z dnia 5 września 2023r.

przed wydaniem decyzji, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00).

 

Z up. Burmistrza

mgr Anna Sotkiewicz-Tumanik

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

 

 

Otrzymują:

Na tablicy ogłoszeń Samorządu Mieszkańców osiedla nr 2

 

 

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego