Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4MW na działce o nr ewid. 307/1, obręb Niechorz gmina Sępólno Krajeńskie

W sprawie:
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4MW na działce o nr ewid. 307/1, obręb Niechorz gmina Sępólno Krajeńskie
Rodzaj:
ochrona środowiska
Rok podjęcia:
2023
Kadencja:
2018-2024
Data wydania:
24-01-2024
Status:
Obowiazujący
Nr obwieszczenia:
IRG.6220.22.2023
Uwagi:
-

Sępólno Kraj. 2024-01-24

                                                                                OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 24-01-2024r. znak IRG.6220.22.2023 postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4MW na działce o nr ewid. 307/1, obręb Niechorz gmina Sępólno Krajeńskie”.

 Z treścią ww. postanowienia oraz z opinią  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim wyrażoną w piśmie znak: N.NZ.9022.1.1.39.2023 z dnia 11-12-2023r. postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4220.1016.2023.HN.2 z dnia 08-01-2024r. oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” opinia znak: GD.ZZŚ.1.4901.343.2023.GW z dnia 29-12-2023r. można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie  pokój 7B po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 52 389 42 53.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem tut. Organu w terminie  7 dni od dnia doręczenia postanowienia

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z up. Burmistrza

mgr Anna Sotkiewicz-Tumanik

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Otrzymują:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.
  2. Tablica ogłoszeń sołectwa Niechorz
  3. http://www.bip.gmina-sepolno.pl/
  4. http://www.ekoportal.gov.pl/
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego