Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Wałdówko o mocy do 62,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach o nr ewid. 10/1, 34/1, 15/1, 30 obręb 0015 Wałdówko gmina Sępólno Krajeńskie

W sprawie:
Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Wałdówko o mocy do 62,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach o nr ewid. 10/1, 34/1, 15/1, 30 obręb 0015 Wałdówko gmina Sępólno Krajeńskie
Rodzaj:
ochrona środowiska
Rok podjęcia:
2024
Kadencja:
2024-2029
Data wydania:
24-01-2024
Status:
Obowiazujący
Nr obwieszczenia:
IRG. 6220.1.2024
Uwagi:
-

IRG. 6220.1.2024                                                                                                                                                   Sępólno Kraj. 2024-01-24

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 §1 oraz 49 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 997) w związku z art. 74 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.1094 ) Burmistrz Sępólna  Krajeńskiego

zawiadamia strony postępowania

o wszczęciu na wniosek z dnia 3 stycznia 2024r. data wpł.  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Wałdówko o mocy do 62,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną  na działkach o nr ewid. 10/1, 34/1, 15/1, 30  obręb 0015 Wałdówko gmina Sępólno Krajeńskie”.

 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00), na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1094).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

Z up. Burmistrza

mgr Anna Sotkiewicz-Tumanik

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Wskazuje termin publicznego ogłoszenia: 25-01-2024r.

Zdjęto:…………………………………………….

Otrzymują:

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego