Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 130MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 139/5, 158/7, 158/6, 155/2, 139/1, 139/4 obręb Jazdrowo gmina Sępólno Krajeńskie oraz na działkach o nr ewid. 238/8, 100/8 obręb Iłowo gmina Sępólno Krajeńskie położonej w obrębie Radońsk, gmina Sępólno Krajeńskie.

W sprawie:
Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 130MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 139/5, 158/7, 158/6, 155/2, 139/1, 139/4 obręb Jazdrowo gmina Sępólno Krajeńskie oraz na działkach o nr ewid. 238/8, 100/8 obręb Iłowo gmina Sępólno Krajeńskie położonej w obrębie Radońsk, gmina Sępólno Krajeńskie
Rodzaj:
ochrona środowiska
Rok podjęcia:
2023
Kadencja:
2018-2024
Data wydania:
29-12-2023
Status:
Obowiazujący
Nr obwieszczenia:
6220.21.2023
Uwagi:
-

Sępólno Kraj. 2023-12-29

IRG. 6220.21.2023

 

                                                       OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10, 49 §1 , 131 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775) związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 528),

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia strony postępowania,

     że w dniu 26 grudnia 2023 r. strona wniosła zażalenie na postanowienie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  z dnia 27 listopada 2023 r., znak sprawy: IRG.6220.21.2023 stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 130MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 139/5, 158/7, 158/6, 155/2, 139/1, 139/4 obręb Jazdrowo gmina Sępólno Krajeńskie oraz na działkach o nr ewid. 238/8, 100/8 obręb Iłowo gmina Sępólno Krajeńskie położonej w obrębie Radońsk, gmina Sępólno Krajeńskie”. Zażalenie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.

            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Wywieszono w dniu………………………

Zdjęto w dniu .……………………………

Z up. Burmistrza

mgr Anna Sotkiewicz-Tumanik

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.
  2. Tablica ogłoszeń Sołectwa Iłowo i Jazdrowo
  3. http://www.bip.gmina-sepolno.pl/
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego