Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Święty Wawrzyniec – Patron Gminy

Zgodnie z §6. ust . 1. Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie:
Herbem Gminy jest umieszczony na niebieskim tle wizerunek Świętego Wawrzyńca z żółtą aureolą, w ornacie koloru żółto-czerwonego i ciżmach koloru czerwonego trzymającego w prawej ręce kratę. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu.

bip_fotkab2b1.jpeg

2. Pieczęcią urzędową Gminy jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm z wizerunkiem Świętego Wawrzyńca z herbem oraz napisem w otoku "Gmina Sępólno Krajeńskie".
3. Flagą Gminy jest płat tkaniny:

  1.     o stosunku szerokości do długości 5:8;
  2. o barwach w górnej części niebieskiej, w dolnej żółtej, przy czym barwy oddziela linia prosta łącząca punkt na wysokości 1/4 szerokości płata tkaniny przy drzewcu oraz 1/2 szerokości płata tkaniny po stronie przeciwległej;
  3. z umieszczonym w części przydrzewcowej na niebieskim polu wizerunkiem Świętego Wawrzyńca z herbu Gminy Sępólno Krajeńskie.Wzór flagi ustalony uchwałą nr XII/101/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie ustanowienia flagi Gminy Sępólno Krajeńskie (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 148, poz. 1979) stanowi załącznik nr 3 do Statutu.


bip_fotkab540.jpeg

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego