Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 29 listopada 2023r.

Dzień sesji:
29-11-2023
Godzina:
10:00

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 29 listopada 2023r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.

Tematem sesji będzie:
1.Informacja na temat przygotowania do sezonu zimowego i utrzymania dróg.
2.Informacja o zasobie mieszkaniowym.
3.Informacja o stanie sprzedaży mienia komunalnego.
4.Przyjęcie stawek opłat i podatków lokalnych na 2024 rok.
5.Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  

                                    
                                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                 inż. Franciszek Lesinski

 

Transmisja on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie https://bip.gmina-sepolno.pl/162/140/transmisja-z-sesji-rady-miejskiej-nagrania-archiwalne.html  pobierz

Na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie https://www.gmina-sepolno.pl/strona-3440-transmisja_z_sesji_rady_miejskiej.html pobierz    

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dot. nagrywania oraz transmisji obrad Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
Klauzula.docx (18,01KB)

 

PDF1b. Porządek obrad na sesję RM 29 listopada 2023 r.pdf (594,61KB)
PDF10 a uchwała nr LXII zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (9,42MB)
PDF10 b uchwała Nr LXII zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok.pdf (3,12MB)
PDF10 c uchwala Nr LXII w sprawie udzielenia dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.pdf (315,24KB)
PDF10 d uchwala Nr LXII w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego.pdf (313,70KB)
PDF10 e uchwała Nr LXII w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości.pdf (439,97KB)
PDF10 f uchwała Nr LXII w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania placów zabaw na terenie gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (444,91KB)
PDF10 g uchwała Nr LXII w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (1,98MB)
PDF10 h uchwała Nr LXII w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (1,44MB)
PDF10 i uchwała Nr LXII w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych.pdf (838,08KB)
PDF10 j uchwała Nr LXII w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim.pdf (431,77KB)
 


 

 


 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego