Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty Ochotniczej Straży Pożarnej im. druha Aleksandra Brandta w Sępólnie Krajeńskim, zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowym

Nazwa oferenta:
Ochotnicza Straż Pożarna im. druha Aleksandra Brandta w Sępólnie Krajeńskim
Nazwa zadania:
Strażacki Konkurs Plastyczny – szczebel gminny
Termin składania uwag:
-

Informujemy, że do oferty Ochotniczej Straży Pożarnej im. druha Aleksandra Brandta w Sępólnie Krajeńskim, złożonej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) – stosując tryb uproszczony, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Strażacki Konkurs Plastyczny – szczebel gminny, nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń.

Oferent spełnił wszystkie przesłanki stosowania trybu uproszczonego, jakie wynikają z art. 19a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy. Zgodnie z cytowaną ustawą (art. 19a ust. 3-5) uproszczona oferta została zamieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. W terminie do dnia 1 listopada 2023 r. nikt nie wniósł do niej uwag.

 

                                                                                                                        Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

                                                                                                                              Waldemar Stupałkowski

 

Załączniki:

1. PDFZarządzenie (1,13MB)

2. PDFInformacja w sprawie braku uwag (477,53KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego