Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXI/554/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25-10-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2023
Status:
Zmieniający
Kadencja:
2018-2024
Sesja:
LXI
Data podjęcia:
25-10-2023
Data rozpoczęcia obowiązywania:
25-10-2023
Data wejścia w życie:
25-10-2023
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Pozycja w dzienniku urzędowym:
-
Nr aktu prawnego:
LXI/554/2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872),
Akt prawa miejscowego:
Nie

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwala się co następuje:

UCHWAŁA Nr LXI/554/2023
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie
§ 1. W uchwale Nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie, zmienionej uchwałą Nr LIII/487/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2023 roku, uchwałą Nr LIV/499/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2023 roku, uchwałą Nr LV/508/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2023 roku, uchwałą Nr LVII/522/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 maja 2023 roku, uchwałą Nr LVIII/526/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2023 roku, uchwałą Nr LIX/535/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2023r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Franciszek Lesinski


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXI5542023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25-10-2023.pdf (1,57MB)

DOCX8DE06D79-1086-43B7-9F2A-098B169DEBD5 LXI5542023.docx (6,72KB)

DOCXB316F522-D1F7-4F12-B1F9-0335A0D9FCA1 LXI5542023.docx (9,97KB)

DOCXUzasadnienie LXI5542023.docx (6,72KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXI5542023.docx (24,52KB)

DOCXZałącznik nr 2 LXI5542023.docx (13,51KB)

DOCXZałącznik nr 3 LXI5542023.docx (9,97KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego