Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowym

Nazwa oferenta:
-
Nazwa zadania:
-
Termin składania uwag:
-

Informujemy, że do oferty Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Sępólnie Krajeńskim, złożonej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (Dz. U. z 2023 r., poz.  571) – stosując tryb uproszczony, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Dożynki 2023, nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń.

Oferent spełnił wszystkie przesłanki stosowania trybu uproszczonego, jakie wynikają z art. 19a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy.

Zgodnie z cytowaną ustawą (art. 19a ust. 3-5) oferta została zamieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. W terminie do dnia 18 sierpnia 2023 r.  nikt nie wniósł uwag dotyczących powyższej oferty.

 

                              Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

                           Marek Zieńko

 

 

 

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie (1,10MB)
  2. PDFInformacja w sprawie braku uwag (477,06KB)
     

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego