Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 30 sierpnia 2023 r.

Dzień sesji:
30-08-2023
Godzina:
10:00


ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM


„Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.

Tematem sesji będzie:
1.    Przebieg inwestycji na terenie Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie.
2.    Sprawozdanie z działalności spółek gminnych za rok 2022 i I półrocze 2023 roku:
      a)    Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
      b)    Zakładu Transportu i Usług Spółka z o.o.
3.    Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  

                                    
                                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                           inż. Franciszek Lesinski”     

Transmisja on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie https://bip.gmina-sepolno.pl/162/140/transmisja-z-sesji-rady-miejskiej-nagrania-archiwalne.html   pobierz
stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie https://www.gmina-sepolno.pl/strona-3440-transmisja_z_sesji_rady_miejskiej.html pobierz    

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dot. nagrywania oraz transmisji obrad Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
DOCXKlauzula.docx (18,01KB)
 
 

PDF1b.Porządek obrad LIX sesji RM zwołanej na dzień 30 sierpnia 2023r.pdf (821,13KB)
PDF9a. Uchwała Nr LIX...2023 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (8,74MB)
PDF9b. Uchwała Nr LIX...2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajenskie na 2023 rok.pdf (2,65MB)
PDF9c. Uchwała Nr LIX...2023 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego.pdf (310,20KB)
PDF9d.Uchwała Nr LIX...2023 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.pdf (318,23KB)
PDF9e. Uchwała Nr LIX...2023 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia ZOOS w Sępólnie Krajeńskim i nadania mu statutu.pdf (412,11KB)
PDF9f. Uchwała Nr LIX...2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego składniki wynagrodzenia nauczycieli....pdf (417,58KB)
PDF9g. Uchwała Nr LIX...2023 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów wicedyrektorów oraz dla nauczycieli......pdf (389,66KB)
PDF9h. Uchwała Nr LIX...2023 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach....pdf (312,60KB)
PDF9i. Uchwała Nr LIX...2023 w sprawie określenia stawki z 1 kilometr przebiegu pojazdu.pdf (404,11KB)
PDF9j. Uchwała Nr LIX...2023 w sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowej nr 2 9 obr.4 Sępólno Krajeńskie ul . Młyńska ..pdf (906,12KB)
PDF9k. Uchwała Nr LIX...2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 118 2 obr.Wałdówko gm. Sępólno Krajeńkie.pdf (465,89KB)
PDF9l. Uchwała Nr LIX...2023 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej o numerze 111 1 obr. 15 Wałdówko..pdf (521,92KB)
PDF9ł. Uchwała Nr LIX...2023 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej o numerze 112 2 obr. 15 Wałdówko..pdf (518,54KB)
PDF9m. Uchwała Nr LIX...2023 w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie od PKP SA prawa użytkowania wieczystego...pdf (345,97KB)
PDF9n. Uchwała Nr LIX...2023 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spelniac przedsiębiorca ubiegający się ...PDF (362,29KB)
PDF9o. Uchwała Nr LIX...2023 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą KP Teleopieka...pdf (382,16KB)
PDF9p. Uchwała Nr LIX...2023 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach...pdf (754,32KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego