Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVIII/526/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28-06-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2023
Status:
Zmieniający
Kadencja:
2018-2024
Sesja:
LVIII
Data podjęcia:
28-06-2023
Data rozpoczęcia obowiązywania:
28-06-2023
Data wejścia w życie:
28-06-2023
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Pozycja w dzienniku urzędowym:
-
Nr aktu prawnego:
LVIII/526/2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, Dz.U. z 2023 r. poz. 412, 658, 803)
Akt prawa miejscowego:
Nie

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, Dz.U. z 2023 r. poz. 412, 658, 803), uchwala się co następuje:

UCHWAŁA Nr LVIII/526/2023
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie
§ 1. W uchwale Nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie, zmienionej uchwałą Nr LIII/487/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2023 roku, uchwałą Nr LIV/499/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2023 roku, uchwałą Nr LV/508/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2023 roku, uchwałą Nr LVII/522/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 maja 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Franciszek Lesinski


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LVIII5262023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28-06-2023 zmieniająca uchwałę w?sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (1,50MB)

DOCXUzasadnienie LVIII5262023.docx (5,86KB)

DOCXZałącznik nr 1 LVIII5262023.docx (24,47KB)

DOCXZałącznik nr 2 LVIII5262023.docx (11,56KB)

DOCXZałącznik nr 3 LVIII5262023.docx (9,23KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego