Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 28 czerwca 2023 r.

Dzień sesji:
28-06-2023
Godzina:
10:00

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

„Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.


Tematem sesji będzie:
1.    Założenia organizacyjne oświaty gminnej na rok szkolny 2023/2024 wynikające z analizy przyjętych arkuszy organizacyjnych.
2.    Informacja dotycząca bieżącej sytuacji w rolnictwie i leśnictwie na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.
3.    Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  

                                    
                                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                 inż. Franciszek Lesinski” 

 

Transmisja on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie https://bip.gmina-sepolno.pl/162/140/transmisja-z-sesji-rady-miejskiej-nagrania-archiwalne.html   pobierz
stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie https://www.gmina-sepolno.pl/strona-3440-transmisja_z_sesji_rady_miejskiej.html pobierz    

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dot. nagrywania oraz transmisji obrad Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
DOCXKlauzula.docx (18,01KB)
 

 

PDF1b Porządek obrad LVIII sesji RM w Sępólnie Krajeńskim.pdf (677,73KB)
 PDF9a Uchwała Nr LVIII zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (1,12MB)
 PDF9b Uchwała Nr LVIII zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok.pdf (4,06MB)
 PDF9c Uchwała Nr LVIII w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego.pdf (307,63KB)
 PDF9d Uchwała Nr LVIII w sprawie zatwierdzenia skosolidowanego bilansu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2022 rok.pdf (432,56KB)
 PDF9e Uchwała Nr LVIII w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim.pdf (329,09KB)
 PDF9f Uchwała Nr LVIII w sprawie przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do konkursu w ramach Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne.pdf (326,63KB)
 PDF9g Uchwała Nr LVIII w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnikó na kadencję 2024-2027.pdf (176,55KB)
 PDF9h Uchwała Nr LVIII w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości lokalowych położonych w Niechorzu gm. Sępólno Krajeńskie.pdf (1,39MB)
 PDF9i Uchwała Nr LVIII zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Przedszkolu nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.pdf (359,87KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego