Umorzenie postępowania

Znak: Irg.6733.2.2014
 
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r. 
 
Na podstawie art. 49  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 j.t.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r., poz. 647 ze zm.)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 10 grudnia 2014 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach o numerach ewidencyjnych: 128/26, 128/29, 128/32, 128/38, 128/39, 128/43, 128/42 i 128/35 obręb geodezyjny nr 2 w Sępólnie Krajeńskim gm. Sępólno Krajeńskie, dla potrzeb zasilania w energię elektryczną w/w działek, na wniosek z dnia 09.12.2014 r.:
 
Firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nakło
ul. Nowa 41a, 89-100 Nakło
 
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z  treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7B (tel. 0-52 3894240) w godzinach 73º-153º w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
   
Z up. Burmistrza
mgr inż. Maria Grochowska
Kierownik Referatu Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (11 grudnia 2014)
Opublikował: Barabach Małgorzata (11 grudnia 2014, 14:52:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 527