obwieszczenie budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Piaseczno


 
Sępólno Krajeńskie 28.03.2014 r.
IRG.6733.7.2014
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r., Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.)
 
zawiadamia się
 
że w dniu  27 marca 2014 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 24 marca 2014 r. (wpł. 27.03.2014 r.) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:
 
Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach                                     o nr ewidencyjnym 247/3, 164/16, 164/7 obręb geodezyjny Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w godz.  7.30-15.30 w dniach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.    
 
 
 
 
Z up. Burmistrza
mgr inż. Maria Grochowska
Kierownik Referatu Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (28 marca 2014)
Opublikował: Barabach Małgorzata (28 marca 2014, 12:38:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 761