INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. roku  - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 113, Nr 102 poz. 588, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889 i z 2012r. poz. 1399) w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  zarządzonymi na dzień 24 listopada 2013 roku – zawiadamiam o wyłożeniu spisu wyborców do publicznego wglądu przez okres od dnia 13-go listopada 2013r., do dnia 22-go listopada 2013r., z wyjątkiem dni wolnych od pracy,  w godz.  7:30 – 15:30 w pokoju nr 14 Urzędu Miejskiego w   Sępólnie Krajeńskim.

Każdy uprawniony może sprawdzić osobiście czy został ujęty w spisie wyborców.

Burmistrz
Sępólna Krajeńskiego
/-/ Waldemar Stupałkowski

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (13 listopada 2013)
Opublikował: Administrator (13 listopada 2013, 10:55:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 881