2003

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995
1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990

2003

Uchwała Nr XV/153/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawek strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sępólna Krajeńskiego i wysokości stawek opłaty za parkowanie w tej strefie

pobierz   Dodano zmianę uchwałą Uchwała nr XXIII/172/2016 Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sępólna [...]

Uchwała Nr XIV/133/2003 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 grudnia 2003 r.

o zmianach miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Kraj., obejmujących tereny pod boiska sportowe oraz o miejscowych planach zagospodarowa-nia przestrzennego terenu sportu i usług [...]

metryczka