OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 stycznia 2013 r. - budowa przewodu wodociągowego na działkach ewid. o numerach: 52, 1/2, 1/1, 2/1 i 44 obręb geodezyjny Trzciany gm. Sępólno Krajeńskie


Znak: IRG6733.21.2012.2013
 
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego
z dnia 14 stycznia 2013 r. 
 
Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
 
 
zawiadamiam strony postępowania
 
 
że w dniu 14 stycznia 2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie przewodu wodociągowego na działkach ewid. o numerach: 52, 1/2, 1/1, 2/1 i 44 obręb geodezyjny Trzciany gm. Sępólno Krajeńskie
 
na wniosek z dnia 28 listopada 2012 r. (wpł. 28.11.2012 r.):
Gminy Sępólno Krajeńskie
z siedzibą na ul. Kościuszki 11,
89-400 Sępólno Krajeńskie
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z  treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7B (tel. 0-52 3894240) w godzinach 73º-153º w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
           
 
 
 
 
 
Z up. Burmistrza
Marek Zieńko
Zastępca Burmistrza
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabaciński (14 stycznia 2013)
Opublikował: Milena Kujawa (14 stycznia 2013, 14:15:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 918