Zawiadomienie o wydanej decyzji IRG. 6220.18.2013


                                                                              Sępólno Krajeński, dnia 26-09-2013 r.
IRG.6220.18.2013
                                                 OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia
że w dniu 26-09-2013r. została wydana na wniosek Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim Powiat Sępoleński, ul. Koronowska 5, 89-400 Sępólno Krajeńskie, decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Przebudowie drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129C relacji
Sępólno Krajeńskie - Nowy Dwór - Więcbork
na odcinku Sępólno Krajeńskie - Kawle
o dł. 1,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+600 jej przebiegu,
połączona z kompleksową przebudową DG nr 020608C, tj. ulicy Fryderyka Chopina
w m. Sępólno Krajeńskie.
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami, sąsiadującymi  z miejscem realizacji inwestycji w ilości przekraczającej 20 osób. Szczegółowy wykaz właścicieli  i władających oraz dokumentacja sprawy dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B).
Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej  poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji tj. na tablicy ogłoszeń Samorządu Osiedla 1, sołectw: Świdwie, Wiśniewka, Kawle, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl
Pouczenie
Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 za pośrednictwem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia (doręczenie uważa się dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).
 
Z up. Burmistrza
mgr inż Maria Grochowska
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju gospodarczego


Wywieszono na tablicy
ogłoszeń…………….…..
w dniu……………….….
i zdjęto dnia…………….
 

Wytworzył: Małgorzata Barabach (26 września 2013)
Opublikował: Barabach Małgorzata (26 września 2013, 12:41:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 682

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij