Zaświadczenie odnośnie oceny skumulowanych oddziaływań dla przedsięwzięcia

Sępólno Krajeński, dnia 08.02.2013 r.


IRG.6220.8.2011.2013


 
OBWIESZCZENIE


 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia,
że w dniu 08.02.2013 r. zostało wydane na wniosek Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim  z siedzibą przy ul. Koronowskiej 5, 89-400 Sępólno Krajeńskie, zaświadczenie odnośnie oceny skumulowanych oddziaływań dla przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowie drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120C relacji (Lipka) – gr. Woj. – Sępólno Krajeńskie, na odc. Lutowo – Sępólno Krajeńskie o dł. 5,645 km, zlokalizowanym pomiędzy km 5+438, a km 11+083 jej przebiegu,
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi              z miejscem realizacji inwestycji w ilości przekraczającej 20 osób. Szczegółowy wykaz właścicieli                        i władających dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T.Kościuszki 11,  89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, czyli strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, w pobliżu miejsca inwestycji (na tablicy sołectwa Wiśniewka, Lutowo) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl.
Każda z zainteresowanych stron może zapoznać się z zaświadczeniem w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, w terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia (doręczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Wytworzył: Anna Sotkiewicz-Tumanik (8 lutego 2013)
Opublikował: Anna Sotkiewicz-Tumanik (8 lutego 2013, 14:17:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1096

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij