Wszczęcie postępowania „ KONCEPCJA I PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI I ROZBUDOWY PAŁACU W KOMIEROWIE NA CELE HOTELOWE WRAZ Z ZESPOŁEM SPA


                        
 
                                                                             Sępólno Krajeńskie, 14 stycznia 2013 r.
 
 
IRG.6220.9.2012.2013
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
Na podstawie art. 21 i 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację:
 
1)  o wszczęciu w dniu 31 grudnia 2012 r. na wniosek Państwa: Marii Piotra Komierowskiego i Ewy Marii Komierowskiej, w imieniu których działa pełnomocnik Pan Ryszard Girtler - Biuro Architektoniczne S.C. Atelier3 Girtler&Girtler, ul.Jagielska 50, 02-886 Warszawa, postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ KONCEPCJA I PROJEKT BUDOWLANY  ADAPTACJI I ROZBUDOWY PAŁACU W KOMIEROWIE NA CELE HOTELOWE WRAZ Z ZESPOŁEM SPA, położonego na działce o Nr ewidencyjnym 38/5 w obrębie geodezyjnym Komierowo, gmina Sępólno Krajeńskie ”. 
2)   o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko,
3) o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa (wszystkich zainteresowanych),
w ramach którego umożliwia się:
a)    zapoznanie z wnioskiem o zmianę zakresu przedsięwzięcia. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,
b)   składanie uwag i wniosków do prowadzonego postępowania w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia tj. od 14 stycznia 2013r. do 4 lutego 2013r. w następujący sposób:
·         pisemnie na adres: Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
·         ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
·         drogą elektroniczną na sekretariat@gmina-sepolno.pl.
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
na podstawie przedłożonego raportu, po uzgodnieniu warunków realizacji inwestycji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w toku postępowania rozpatrzy wniesione uwagi i wnioski, a w uzasadnieniu swojej decyzji wskaże, w jakim zakresie zostały one wzięte pod uwagę oraz w jakim zakresie zostały uwzględnione. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu, nie zostaną rozpatrzone.
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze zawiadomienie zamieszczono :
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim,
- na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl
- na tablicy ogłoszeń sołectwa Komierowo
 

Wytworzył: Anna Sotkiewicz-Tumanik (14 stycznia 2013)
Opublikował: Anna Sotkiewicz-Tumanik (14 stycznia 2013, 14:26:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1004

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij