zawiadomienie o wydanej decyzji dot. sprawy IRG.6733.19.2012 oraz wszczęcie sprawy IRG.6733.20.2012


 
 
Znak: IRG6733.19.2012
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego
z dnia 8 sierpnia 2012 r. 
 
Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
 
 
zawiadamiam strony postępowania
 
 
że w dniu 4 października 2012 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie parkingu na działce ewid. nr :  461 obręb geodezyjny Lutowo gm. Sępólno Krajeńskie.
 
 
 
na wniosek:
Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.św. Wawrzyńca
z siedzibą w miejscowości Lutowo 41,
 89-400 Sępólno Krajeńskie
 
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z  treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7B (tel. 0-52 3894240) w godzinach 73º-153º w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
Z up. Burmistrza
Marek Zieńko
Zastępca Burmistrza


IRG.6733.20.2012                                                    Sępólno Krajeńskie 2012-10-09
 
 
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r., Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r., Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamia się
że w dniu 8 października 2012 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 28 września 2012 r. (wpł. 02.10.2012 r.) Firmy Digna Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wiczlińskiej 4, 81-578 Gdynia w imieniu której występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Maciej Wiśniewski zam. przy ul. Winnica 11, 89-200 Szubin, w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
 
Budowie podziemnej linii elektroenergetycznej SN wraz z łączem sterującym na działkach o nr ewidencyjnym:
obręb geodezyjny Świdwie działki o nr 46, 49, 48/2, 48/1 gmina Sępólno Krajeńskie,
obręb geodezyjny nr 4 działki o nr 488/5, 486/8, 517/1, 487/2, 518, 512/2, 517/6 miasto Sępólno Krajeńskie,
obręb geodezyjny nr 5 działki o nr 129, 121/5, 120, 119,118 miasto Sępólno Krajeńskie.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w godz.  7.30-15.30 w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.
 
 
 
Z up. Burmistrza
Marek Zieńko
Zastępca Burmistrza


metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (9 października 2012)
Opublikował: Barabach Małgorzata (4 października 2012, 13:35:13)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (11 grudnia 2014, 11:40:55)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 992