Obwieszczenie cel publiczny budowa przeowdu wodociągowego Wiśniewka

IRG.6733.7.2012                                                                                 Sępólno Krajeńskie 2012-06-13
 
 
 
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r., Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r., Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.)
Zawiadamia się
że w dniu 13 czerwca 2012 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 13 czerwca  2012 r.  Gminy Sępólno Krajeńskie z siedzibą na ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj., w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie przewodu wodociągowego na działkach ewid. nr 138/4, 133/2, 148/18 obręb geodezyjny Wiśniewka gm. Sępólno Krajeńskie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w godz.  7.30-15.30 w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.      
 
 
p.o. Kierownika
Referatu Inwestycji Rozwoju
Gospodarczego, Turystyki i Sportu
mgr Marcin Koniszewski
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (25 czerwca 2012)
Opublikował: Barabach Małgorzata (25 czerwca 2012, 08:16:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 925