Protokół Nr 39/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w dniu 24 października 2013r.


Protokół Nr 39/2013
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej
 w dniu 24 października 2013r.

 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde;
2. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Tymecki;
3. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Bogumiła Bławat;
 
Posiedzenie otworzył Zastępca Przewodniczącego Komisji Pan Roman Porożyński, który po powitaniu zebranych poinformował, że tematem dzisiejszej Komisji będzie zaopiniowanie dwóch projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
- upoważnienia do realizacji projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w Gminie Sępólno Krajeńskie” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie.     
 
Pan Tymecki powiedział, że podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do realizacji projektu jest kwestią formalną, konieczną dla podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Nadmienił, że w ramach tego projektu Gmina finansuje całoroczne zajęcia edukacyjne we wszystkich klasach 1 -3 szkół podstawowych na terenie Gminy, natomiast pozyskane środki w całości przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć.
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.          
 
Pani Bławat poinformowała, że zmiana w projekcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu polega na zmianie zapisu określającego termin rozliczania projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. Nadmieniła, że techniczny zapis w projekcie uchwały zmieniono zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.         
 
                                                         Zastępca Przewodniczącego Komisji
                                                                        Roman Porożyński 
 
protokołował:
Tomasz Dix

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (24 października 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (23 grudnia 2013, 13:28:16)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 710