Protokół Nr 40/2013 z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2013r.


Protokół Nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej
w dniu 28 lutego 2013r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde;
2. Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej – Danuta Daszkiewicz;
3. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Tymecki.
 
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która poinformowała, że jedynym dzisiejszym punktem będzie zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Świetlicy Terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim.
Projekt uchwały w w/w sprawie przedstawiła Pani Daszkiewicz. Poinformowała, że zgodnie z obowiązującym prawem Świetlica Terapeutyczna powinna zostać wyłączona z systemu oświaty i przyporządkowana do systemu pomocy społecznej. W praktyce zmiana będzie polegać na prowadzeniu obsługi księgowej Świetlicy nie jak dotychczas przez Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej lecz inny podmiot. Na razie obsługę księgową i kadrową Świetlicy, w której wraz ze stażystami jest zatrudnionych 6 osób,  będą prowadziły pracowniczki Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach umowy zlecenia. Pan Herder zapytał o koszt w/w obsługi. Pani Daszkiewicz odpowiedziała, że umowa na obsługę księgową opiewa na 500zł. brutto, natomiast na obsługę kadrową 300zł. brutto miesięcznie. Obsługa księgowa i kadrowa prowadzona uprzednio przez ZOOS kosztowała ponad 3tys.zł. rocznie, teraz zgodnie z prawem musiano od niej odstąpić, uważa że obecnie zawarte umowy nie opiewają na duże kwoty, trudno byłoby znaleźć za taka płacę na rynku pracy odpowiednich fachowców.
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.                                         
 
 
 
            Po zaopiniowaniu w/w uchwały Komisja zakończyła posiedzenie.
 
 
 
                                                                                     Przewodnicząca Komisji 
                                                                                       Wiesława Grochowska   
 
 
protokołował:
Tomasz Dix 
 
 
 
  
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (28 lutego 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (22 kwietnia 2013, 10:25:29)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 699