Protokół Nr 29/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2012r.


Protokół Nr 29/2012
z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej
w dniu 28 czerwca 2012r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde;
2. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Kazimierz Jagodziński.
 
   Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która po powitaniu zebranych zaproponowała następujący jego porządek:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
3. Opinia w sprawie możliwości utworzenia na Sali Sesyjnej galerii osób wpisanych do Księgi
    Zasłużonych dla Powiatu Sępoleńskiego;
4. Rozważenie kandydatury do Nagrody Świętego Wawrzyńca;
5. Wolne wnioski i zakończenie.
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w dniu 12 czerwca 2012r.
 
 
Ad.3. Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał Komisję z pismem Starostwa Powiatowego, zawierającym wniosek w sprawie możliwości umieszczenia na Sali Sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim galerii osób uhonorowanych wpisem do Księgi Zasłużonych dla Powiatu Sępoleńskiego.
Pan Rohde zasugerował możliwość pozytywnego zaopiniowania tego wniosku z zaznaczeniem, że taka galeria mogłaby powstać nie wewnątrz, lecz na zewnątrz Sali Sesyjnej tj. w hallu przed tą salą.
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie propozycję zasugerowaną przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 
 
Ad.4. Pan Rohde zasugerował możliwość wniesienia kandydatury Orkiestry Dętej przy Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim do przyznania tegorocznej Nagrody Świętego Wawrzyńca. Podkreślił, że orkiestra swoimi występami uświetnia wszystkie gminne uroczystości i wykonuje swoje zadania w sposób profesjonalny.
Pan Herder powiedział, że orkiestra istnieje dopiero od pięciu lat, na terenie gminy istnieje natomiast od wielu lat znaczna liczba zasłużonych instytucji, które powinny zostać docenione w pierwszej kolejności, w związku z tym na przyznanie nagrody dla orkiestry jest jeszcze czas. Zdanie Pana Herdera poparł Pan Jagodziński.  
 
Komisja tym samym, jako grupa radnych podtrzymała swoje uprzednie stanowisko tj. wnioskuje o przyznanie tegorocznej nagrody dla Stowarzyszenia „Duże Różowe Słońce”.     
 
 
 
         Wobec braku wolnych wniosków Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.
 
 
 
                                                                     Przewodnicząca Komisji                                 
                                                                    Wiesława Grochowska 
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
           

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (28 czerwca 2012)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (24 września 2012, 14:25:22)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 799