Protokół Nr 23/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w dniu 15 lutego 2012r.


Protokół Nr 23/2012
z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej
w dniu 15 lutego 2012r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde;
2. Sekretarz Gminy – Dariusz Wojtania.   
      
 
  Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która poinformowała że zwołanie Komisji zostało spowodowane pilną koniecznością zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Zalesie na kadencję 2011 – 2014r. 
 
 
Sekretarz Gminy poinformował, że w dniu 7 lutego 2012r. Sołtys Sołectwa Zalesie złożył pisemną rezygnację z pełnionej funkcji, wobec czego niezbędnym będzie przeprowadzenie wyborów Sołtysa w /ww sołectwie.
Sekretarz Gminy przedstawił następnie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Zalesie na kadencję 2011 – 2014r.
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.        
 
 
         Wobec braku wolnych wniosków Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.
 
 
 
 
                                                                                     Przewodnicząca Komisji
                                                                                       Wiesława Grochowska          
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (15 lutego 2012)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (15 marca 2012, 14:57:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 808