Protokół Nr 16/2011 z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w dniu 13 września 2011r.


Protokół Nr 16/2011
z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej
w dniu 13 września 2011r.
 
 
    W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszony gość Sekretarz Gminy Dariusz Wojtania.
 
 
    Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która po powitaniu zebranych zaproponowała następujący jego porządek:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.    
2. Opinia w sprawie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników.
3. Wolne wnioski i zakończenie.
 
Pani Grochowska nadmieniła, że nagłe zwołanie Komisji nastąpiło z konieczności zaopiniowania, jeszcze przed Sesją Rady Miejskiej, projektu uchwały w sprawie wyboru ławników.   
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
 
Ad.2. Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru ławników. W związku z faktem, że Komisja jednocześnie stanowi skład Zespołu dla przygotowania wyborów ławników sądowych na kadencję 2012 – 2015r. – nie wniesiono do projektu żadnych uwag i zapytań.          
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt w/w uchwały. 
 
 
Ad.3. W wolnych wnioskach Pani Grochowska zwróciła się do Pana Nikla i Pani Wańke, aby podczas najbliższego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej zasygnalizowali temat konieczności umiejscowienia słupa oświetleniowego przed garażami na ul. Odrodzenia.         
 
 
 
                                                                          Przewodnicząca Komisji
                                                                            Wiesława Grochowska
 
protokołował:
Tomasz Dix
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (13 września 2011)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (24 lutego 2012, 13:23:37)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 809