Protokół Nr 20/2012 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w dniu 6 kwietnia 2012r.

Protokół Nr 20/2012
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
 w dniu 6 kwietnia 2012r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde    
2. Zastępca Burmistrza – Marek Zieńko
3. Przedstawiciel Izby Rolniczej – Piotr Wenda
3. Przedstawiciel Izby Rolniczej – Stanisław Stróżyński
4. Przedstawiciel Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych – Bogumił Szpojda
5. Przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Stanisław Rakowski 
6. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Jarosław Dera
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Antoni Dolny, który poinformował, że zostało ono zwołane w pilnym trybie w związku z koniecznością wydania opinii w sprawie objęcia Gminy Sępólno Krajeńskie obszarem szczególnie narażonym (OSN – kwestia odpływu azotu ze źródeł rolniczych).
 
 
Na wstępie Komisja zapoznała się z pismem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku informującym, że na obszarze działania tej instytucji nastąpi zwiększenie powierzchni uznanej za OSN z około 1,5% do 15%. Z pisma wynika, że odpowiedni projekt dokumentu w tej sprawie został podany do wiadomości publicznej, nie przedstawienie przez poszczególne Gminy swojego stanowiska w tej sprawie do dnia 10 kwietnia spowoduje przyjęcie projektu bez uwag (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  
 
 
W trakcie dyskusji, w związku z wyjaśnieniami m.in. Pana Rakowskiego i Pana Zieńki, że ewentualność objęcia terenu gminy obszarem OSN wiążę się m.in. z wprowadzeniem obostrzeń, wynikających z przepisów prawa.
      Komisja stwierdziła, że procedura pozyskiwania opinii od poszczególnych gmin jest znacznie ograniczona czasowo (data wysłania pisma i kwestia terminu ostatecznej odpowiedzi). Ponadto sprawa jest szczególnie skomplikowana, nie podlega kwestii że powinna zostać ona bezpośrednio wyjaśniona przez przedstawiciela instytucji zwracającej się pisemnie.          
 
W trakcie obrad Komisji pojawili się przedstawiciele poszczególnych sołectw (szczególnie aktywni byli przedstawiciele Wałdowa i Wilkowa), które byłyby objęte obszarem OSN. Zdecydowanie sprzeciwili się możliwości objęcia obszarem OSN ich gospodarstw, wskazując na uciążliwości, które mogą wyniknąć z tego faktu, wynikające z odpowiednich przepisów. Wskazali również, że kwestia przekraczania stężenia tlenku azotu może wynikać nie z nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarstw rolnych lecz także z nieprawidłowej konserwacji Rzeki Kamionki (niewykaszana roślinność na rzece powoduje przyrost wody, która zalewa pola uprawne, tym samym uwalniając związki azotu).
 
Wobec powyższego Komisja uznając stanowiska producentów rolnych oraz informacje pozyskane od przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Zastępcy Burmistrza – opowiedziała się negatywnie za możliwością objęcia obszarem OSN terenu Gminy Sępólno Krajeńskie.     
          
 
 
         Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zakończył posiedzenie.
 
 
 
                                                                     Przewodniczący Komisji   
                                                                               Antoni Dolny
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (6 kwietnia 2012)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (28 maja 2012, 10:08:23)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 894