Zawiadomienie o wydanej decyzji - MDD


 
 
Irg. 7624/6/08                                                                  Sępólno Kraj. 2009-01-07
 
 
 
                                                   OBWIESZCZENIE
                                                    Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

 
 
Zgodnie z art. 46a  ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627, z późn. zmianami) a także art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia, że w dniu 7 stycznia 2009r. na wniosek Fabryki Mebli Biurowych MDD Sp. z o.o. ul. Koronowska 22, 89-400 Sępólno Kraj

została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przystosowanie istniejącej hali na potrzeby produkcji mebli biurowych, poprzez zainstalowanie w niej: formatyzerki kątowej, okleiniarni jednostronnej, ostrzarki do pił, kołaczarki stolikowej, kołaczarki pistoletowej i instalacji wyciągowo-odpylającej z maszyn, na działkach o nr ew. 256/1, położonej w obrębie geodezyjnym Niechorz i o nr ew. 178/6, 179, 180/1 położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 w Sępólnie Kraj.
 
 
Na podstawie art. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami) strony mogą wnieść odwołanie za pośrednictwem tut. Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w terminie 14 dni od opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel.(052) 389 42 40, pokój nr 7b, 7c.

                                                             Z up. Burmistrza
                                                             mgr Bartosz Łangowski
                                                             Kierownik referatu Inwestycji,
                                                             Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (8 stycznia 2009)
Opublikował: Barabach Małgorzata (8 stycznia 2009, 08:43:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 759