Zawiadomienie o wydanej decyzji


Irg. 7624/1/08                                                                     Sępólno Kraj. 2008-03-21

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego


Zgodnie z art. 46a  ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627, z późn. zmianami) a także art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia, że w dniu 21 marca 2008r. na wniosek Gminy Sępólno Krajeńskie
została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i tłoczniami ścieków od miejscowości Kawle aż do Sępólna Krajeńskiego po rzekę Sępolenkę wraz z przyłączami sieci kanalizacyjnej i deszczowej na działkach o nr 773, 769, 774, 768, 832, 767, 831, 766, 765, 764, 828, 763, 827, 762, 826, 761, 825, 760, 824, 759, 823, 746, 745, 820, 744, 819, 743, 818, 817, 741, 816, 740, 815, 739, 814, 738, 813, 737, 812, 736, 811, 722, 810, 721, 808, 720, 807, 719, 806, 718, 805, 711, 804, 803, 713, 802, 714, 801, 800, 798, 797, 794 – Sępólno Kraj., ul. Kochanowskiego, 772, 695, 771, 758, 757, 756, 755, 671, 754, 663, 753, 752, 620, 751, 618, 750, 617, 749, 616, 748, 615, 735, 614, 734, 733, 732, 611, 731, 610, 730, 609, 729, 552, 728, 551, 549, 726, 725, 716, 715, 620 – Sępólno Kraj., ul. Wyspiańskiego, 704, 686, 703, 685, 702, 684, 700, 677, 699, 676, 675, 674, 673, 672 – Sępólno Kraj., ul. Kopernika, 696, 707, 698, 705 – Sępólno Kraj., ul. Nałkowskiej, 683, 660, 682, 658, 681, 659, 680, 657, 679, 656, 670, 669, 654, 668, 644, 667, 642, 665, 664, 634, 630, 627, 623 – Sępólno Kraj., ul. Kiepury, 653, 585, 652, 584, 651, 583, 650, 582, 549, 581, 648, 580, 647, 579, 646, 578, 643, 577, 641, 576, 637, 639, 575, 635, 633, 628, 626, 624, 622 – Sępólno Kraj., ul. Wieniawskiego, 574, 573, 422, 572, 421, 571, 420, 570, 419, 569, 418, 568, 417, 567, 416, 566, 415, 565, 414, 564, 560/12, 560/18 – Sępólno Kraj., ul. Moniuszki, 608, 598, 607, 597, 606, 596, 605, 595, 604, 594, 603, 593, 602, 601 – Sępólno Kraj., ul. Kossaka, 592, 559, 558, 590, 557, 589, 555, 554, 553 – Sępólno Kraj., ul. Małcużyńskiego, 381/1, 423/1, 586, 661, 687, 706, 708, 709, 5/4, 5/3, 413/4, 675 – Sępólno Kraj., ul. Chopina, 672, 671, 670 – Sępólno Kraj., ul. Reja, 26, 75, 25, 72, 71, 23/2, 23/1, 68, 20, 19, 18, 60, 17, 58, 16, 55, 14, 51, 13, 50, 12, 47, 11, 46, 10, 43, 9, 40, 39, 7, 36, 6, 35, 5, 32, 4, 28, 3/35, 29/1, 29/2, 3/25, 3/37, 3/34, 3/20, 3/1, 43 – Sępólno Kraj., ul. Krasickiego, 74, 157, 70, 128, 69/2, 69/1, 66, 65, 62, 61, 57, 56, 53, 52, 49, 48, 45, 44, 41, 38, 37, 34, 33, 3/42, 3/39, 3/23, 3/18, 3/15, 3/16, 3/7, 2, 78/2, 78/1 – Sępólno Kraj., ul. Sawickiej, 154, 148, 150, 151, 152, 143/1, 144, 145, 146, 136, 137, 138, 139, 140, 130, 132, 133, 134, 159/1 – Sępólno Kraj., ul. Słoneczna, 173/25, 173/23, 173/26, 173/35 – Sępólno Kraj., ul. Zakątek, 180, 170, 179, 169, 175, 156, 173/40, 173/39, 155, 173/31, 173/28, 173/27, 88 – Sępólno Kraj., ul. Orzeszkowej, 178, 475, 177, 452, 176, 543, 173/13, 173/12, 173/11, 173/10, 173/9, 173/8, 173/7, 173/6, 173/5, 173/4, 173/19, 173/22, 173/21, 186/8, 186/4, 186/5 – Sępólno Kraj., ul. Turystyczna, 439, 438, 437, 548, 547, 186/21, 546, 545, 542, 186/19 – Sępólno Kraj., ul. Plażowa, 462, 441, 461, 442, 460, 443, 458, 444, 457, 445, 446, 455, 447, 454, 448, 451, 544 – Sępólno Kraj., ul. Letniskowa, 493, 492, 465, 491, 466, 481, 467, 480, 468, 479, 469, 478, 470, 477, 471, 474, 472, 453 – Sępólno Kraj., ul. Zielona, 495, 522, 490, 507, 489, 488, 487, 486, 485, 484, 483, 476 – Sępólno Kraj., ul. Kwiatowa, 786, 513, 785, 512, 506, 511, 505, 510, 504, 509, 503, 508, 786 – Sępólno Kraj., ul. Wypoczynkowa, 516, 517, 530, 518, 529, 519, 528, 520, 527, 521, 526 – Sępólno Kraj., ul. Wczasowa, 515, 514, 788, 362/6 – Sępólno Kraj., ul. Sadowa, 348/1, 342/1, 351/3, 346/2, 268, 266, 264, 262, 340/2, 252, 251/4, 250/5, 250/6, 205/7, 338/4, 338/5, 247, 431/3, 536, 242/2, 240, 537, 236, 533, 235, 534, 232, 532, 331, 228/4, 496, 501, 494, 324/1, 500, 463, 499, 440, 223/7, 223/6, 221/6, 221/5, 22/4, 341/2, 347/1, 330/1, 348/2, 349/2, 349/4 – Sępólno Kraj., ul. Polna, 286, 287/5, 172/1, 213/2, 213/3, 285, 217/1, 216, , 217/2, 264, 277, 218/1, 259, 210, 211/1, 211/2, 258, 257, 209, 256, 208, 255, 206/3, 254, 207/2, 250/3, 245, 205/1, 207/3, 243, 205/2, 202, 238, 237, 230, 229, 227/2, 226/2, 225/2, 224/2, 172/2, 244, 278, 283, 287/7, 284, 191/2 – Sępólno Kraj., ul. Jeziorna, 362, 306, 363, 305, 368/1, 368/4, 368/2, 368/3, 304, 370, 303/2, 371/5, 371/6, 300, 301, 302, 372, 294, 295/1, 373/2, 296/4, 295/1, 353/3, 376, 354/4, 377, 349/6, 349/5, 350/5, 350/1, 350/4, 379/1, 356, 411, 412/1, 412/2, 357, 410, 359/1, 359/2, 409, 362/5, 361/7, 408, 362/7, 363/4, 407, 187/2, 406, 184, 405, 183, 404/1, 404/2, 182, 403, 181, 402/2, 401, 171/1, 171/2, 400, 168, 399, 167, 398, 166, 397, 165, 396, 164, 395, 162, 394, 161, 393, 158, 392, 391, 390, 21/3, 388, 387, 389, 784, 385, 383, 783, 384, 381, 380, 382, 782, 378, 376, 781, 377, 374, 373, 375, 780, 371, 793/3, 793/2, 793/8, 354/4, 386, 188, 402/1, 303/1, 188, 375, 373, 303/4, 372, 371/6 – Sępólno Kraj., ul. Wojska Polskiego, 410, 411/1, 412/1, 414, 340/6, 340/11, 340/4, 415, 343, 416, 344, 417, 418, 345, 421/1, 419/1, 419/2, 420/1, 348, 684, 349/2, 349/3, 687, 351/2, 340/2, 440/1, 353/1, 441, 354/1, 442, 355, 443, 491, 445/1, 444, 445/2, 492/2, 450, 451, 494, 452, 495, 454, 497/1, 497/2, 455, 498, 456, 499, 458, 500, 459, 461, 462, 467/1, 470, 469/2, 501, 472, 503, 505/1, 506, 468, 507/1, 507/2, 464/5, 508, 473, 474, 509, 476/2, 510, 477/1, 478, 479, 483, 123/3, 489, 490, 339/1, 409, 410, 345, 684, 349/2, 349/3, 687, 353/1, 353/2, 354/1, 492/2, 505/1, 340/6, 343, 188/3, 343/2, 340/7, 340/8, 340/7, 354/2, 685, 688, 411/2, 505/3, 683, 347, 517/1, 351/1, 344, 497/3, 478/2, 464/5, 340/8, 340/7 – Sępólno Kraj., ul. Sienkiewicza, 515/1, 114/1, 114/2, 114/11, 114/20, 114/30, 114/36, 114/9, 114/33, 114/21, 114/4, 114/31, 114/34, 114/32, 122/5, 116, 122/2, 122/3, 124/2, 127/3, 157/2, 114/35, 157/1, 122/4, 122/5, 515/3 – Sępólno Kraj., ul. Koronowska, 486/7, 488/3 – Sępólno Kraj., ul. Wiatrakowa, 371/1, 383, 375, 384, 391, 392, 393, 395, 385, 367, 394, 359, 402/1, 404, 405/1, 406, 371/3, 390, 366 – Sępólno Kraj., ul. Nowy Rynek, 357, 360/4, 358/1, 358/2, 364, 365, 360/3, 360/1, 367 – Sępólno Kraj., ul. Krótka, 247, 177/1, 249/2, 174, 251, 255, 173/4, 253, 172/3, 254, 287/2, 287/7, 288, 267, 289, 266, 299/1, 290, 265, 292, 264, 312/1, 312/2, 263/2, 313, 262/3, 262/4, 261/1, 260, 261/2, 314, 260, 315/1, 258, 327, 329, 361, 330, 331, 332/1, 332/2, 356, 335, 334, 336, 337, 366, 315/2, 291/2, 293, 362, 173/1, 292, 335, 362, 173/1, 173/3 – Sępólno Kraj., ul. Hallera, 309, 282, 307, 299, 310 – Sępólno Kraj., ul. Krzyżowa, 274, 275/1, 296/3, 296/1, 275/2, 297, 276, 279 – Sępólno Kraj., ul. Podgórna, 260, 261, 265/1, 265/3, 270, 352/3, 265/2, 272/2, 373/1, 272/1 – Sępólno Kraj., ul. Wodna, 538/1, 537/2, 195/1, 196, 223/1, 223/2, 223/4, 224, 240, 241/1, 243, 244, 246/1, 178, 179/3, 180/1, 181, 182, 183, 185/1, 185/5, 186/4, 187, 188/5, 188/3, 188/2, 188/6, 189, 190/2, 186/4, 180/4, 184/2, 185/6, 190/3, 192/2, 223/5, 186/1, 185/4, 539/5, 223/5, 179/4, 179/10, 190/3, 184/1, 185/3 – Sępólno Kraj., pl. Wolności, 197/1, 220, 198/3, 198/4, 219, 213, 200/1, 210, 201/1, 287, 202/1, 288, 203/1, 289, 204/1, 291, 199/3, 219, 214 – Sępólno Kraj., ul. Młyńska, 217, 237, 215, 212, 234, 280, 283, 281, 294, 295, – Sępólno Kraj., ul. Kościelna, 236, 252, 235, 241/2, 242, 233, 232, 228/1, 248/6, 248/7, 228/2, 243 – Sępólno Kraj., ul. Studzienna, 218/1, 230, 218/6 – Sępólno Kraj., ul. Ratuszowa, 227, 270, 271, 211, 275, 276, 277, 278/2, 279/2, 279/1, 284, 285, 286, – Sępólno Kraj., ul. Średnia, 272, 305, 273, 300, 297, 274 – Sępólno Kraj., ul. Farna, 304, 308, 328, 311, 114/12, 114/13, 114/14, 114/15, 114/16, 307, 511 – Sępólno Kraj., ul. Ogrodowa, 351/1, 354/2, 352, 76 – Sępólno Kraj., ul. Spadowa, 424, 439, 425, 429/3, 429/1, 429/4, 426/1, 440/3, 440/2 – Sępólno Kraj., ul. Targowa, 191/5, 520, 191/6, 521, 191/7, 522, 191/8, 523, 530, 531, 532, 533, 534 – Sępólno Kraj., ul. Kościuszki, 200/10, 148/13, 5/2, 37/2, 428, 427/2, 434, 426/10, 427/1, 200/12, 200/13, 115/2, 127/3, 148/15, 148/17, 148/12, 148/14, 148/6, 148/15, 148/11, 150, 2, 3, 5/1, 429/4, 429/3 –Kawle – Sępólno Kraj., ul. Targowa, 770, 724, 688, 701, 678, 645, 662, 619, 747, 424/1, 775, 560/19, 562, 599, 587, 723, 425/4, 413/3, 424/2, 413/4, 668, 27, 31, 3/6, 77, 78/1, 78/2, 3/29, 3/17, 2/1, 127, 129/5, 172, 173/37, 173/36, 173/32, 185, 186/5, 186/9, 186/10, 450, 449, 459, 473, 482, 497, 523, 524, 539, 316/1, 348/2, 347/2, 342/2, 342/4, 498, 249/2, 338/6, 535, 498, 223/4 – Sępólno Kraj., Osiedle Jana Pawła II,  343/2, 253/1, 263, 269, 316/2, 354/3, 352/2, 540, 360, 271, 273/6, 220, 213/4, 213/3, 213/2, 351/2, 213/4, 344, 345, 349/1, 349/2, 267, 268, 349/4, 352/1, 352/3, 353/3, 435, 209, 253/1 – Sępólno Kraj., ul. Sadowa – przepompownia Jeziorna, 780, 781, 782, 783, 784, 557, 781, 782, 560/17, 402/1 – Sępólno Kraj., ul. Wojska Polskiego – ul. Małcużyńskiego, 369, 364, 365 – Sępólno Kraj., ul. Wojska Polskiego – ul. Wodna, 120, 119, 118, 518, 181, 122/3, 512 – Sępólno Kraj., ul. Koronowska – ul. Ogrodowa, 114/8, 113, 115, 114/27, 155 – Sępólno Kraj., ul. Koronowska- ist. kan., 435/2, 436, 374, 437, 323/1, 325/1, 353/2, 352, 340/11, 338 – Sępólno Kraj., ul. Sienkiewicza – przepompownia Ogrodowa, 129, 488/1, 517/1, 487, 480, 517/4, 517/3 – Sępólno Kraj., ul. Sienkiewicza – ul. Wiatrakowa, 48, 488/4, 517/6, 516, 469/1, 505/2, 504, 512, 464/4, 464/1, 466, 468, 88 – Sępólno Kraj., stacja paliw – ul. Ogrodowa, 268 – Sępólno Kraj., ul. Hallera – Parafia, 257, 306, 262/5, 262/2 – Sępólno Kraj., ul. Przesmyk – Parafia, 245, 239, 231, 269, 278/2 – Sępólno Kraj., ul. Studzienna – Parafia, 225, 222, 216, 282, 36/2, 36/3, 41/5, 208, 33, 34, 35, 37/2 – Sępólno Kraj., ul. Kościelna – przepompownia Farna, 215, 539/7, 195/2, 200/2, 201/2, 202/2, 203/2, 204/2, 205, 207/1, 209, 195/3, 191/2, 192/1 – Sępólno Kraj., przepompownia Jeziorna – przepompownia Młyńska, 295/3, 434, 293, 308, 300, 301, 299, 284, 285 – Sępólno Kraj., ul. Wojska Polskiego – ul. Krzyżowa – ul. Jeziorna, 280, 215, 176/1, 274, 216 – Sępólno Kraj., ul. Podgórna – przepompownia Jeziorna, 539/7, 291, 3/26, 3/27, 3/14, 222/4, 321/1, 83, 291, 191/1, 290, 291, 209  - Sępólno Kraj., kanały deszczowe, wyloty.
- przyłącza energetyczne do tłoczni, przepompowni ścieków – na działkach nr 209, 323/1, 282, 297, 300 obr.4 km.2, 76 obr.5, 213/3, 213/4, 215 obr.3 km.5, 2, 3/29 obr.3 km.2 i 3, 210 km.1 Kawle.

Na podstawie art. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami) strony mogą wnieść odwołanie za pośrednictwem tut. Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w terminie 14 dni od opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego,  Turystyki i Sportu Bartosz Łangowski pokój nr 7b, tel. (0-52) 389 42 38

                                                                                Z-ca Burmistrza
                                                                                mgr inż. Marek Zieńko


Tablica ogłoszeń
a/a.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (21 marca 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (21 marca 2008, 10:14:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1001