Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

ProjektUCHWAŁA Nr XVII/         /2016
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 24 lutego 2016r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) uchwala się co następuje:

    § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim Obr. 2, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00016402/4, w ewidencji geodezyjnej oznaczonej jako:
`    1) działka nr 28/9    o pow. 1600 m²;
    2) działka nr 28/10    o pow. 1600 m².

    § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

    § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/        /2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2016 r.    O wykup działek w strefie inwestycyjnej zwróciło się dwóch przedsiębiorców. Wymienione w uchwale działki zostały wydzielone na wniosek inwestorów, każda o pow. 1600 m² i stanowią działki nr 28/9 i 28/10. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tego terenu nieruchomości przeznaczone są pod inwestycję.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (16 lutego 2016)
Opublikował: Bartosz Łangowski (16 lutego 2016, 10:52:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 264