UCHWAŁA NR XIV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 listopada 2015 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

UCHWAŁA NR XIV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.1)) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim, uchwala się, co następuje:
  § 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  § 2. W zamian za opłatę uiszczoną przez właściciela nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, Gmina
Sępólno Krajeńskie świadczyć będzie następujące usługi:
  1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów 
      stanowiących odpady komunalne:
    a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na obszarach wiejskich –
        z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
    b) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na obszarach wiejskich –
        z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
    c) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na obszarze miasta –
        z częstotliwością nie  rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,
    d) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na obszarze miasta– z częstotliwością nie
        rzadziej niż 1 raz na tydzień,
    e) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na obszarze miasta (spółdzielnia
        mieszkaniowa) – z częstotliwością nie rzadziej niż 2 razy na tydzień a bioodpady nie 
        rzadziej niż 1 raz na tydzień.

pobierz projekt uchwały (219kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Jarski (20 listopada 2015)
Opublikował: Administrator (20 listopada 2015, 12:23:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 302