Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sępólno Krajeńskie na lata 2016-2018


Projekt
UCHWAŁA Nr XIV/     /15
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  25  listopada 2015r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sępólno Krajeńskie na lata 2016-2018
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) art. 176 pkt 1 oraz 179 ust. 2 ustawy  z dnia 20 lutego  2015r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze. zm.) uchwala się, co następuje:
§1. Przyjąć Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Sępólno Krajeńskie na lata 2016-2018 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.
 
 
 
 
 
 
Uzgodniono pod względem                                                                    Uzgodniono
      formalno-prawnym
 
 
 
 
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr  XIV/     /15
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  25 listopada 2015r.
 
            Celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sępólno Krajeńskie jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych w formie zespołu planowanych działań.
            Skuteczna pomoc dla rodziny oraz ochrona dzieci może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.  
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Statutową i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.


Pobierz>>> (509kB) pdf Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Sępólno Krajeńskie na lata 2016 - 2018
 

metryczka


Wytworzył: Beata Rogowska (13 listopada 2015)
Opublikował: Dawid Zabrocki (13 listopada 2015, 08:53:47)

Ostatnia zmiana: Dawid Zabrocki (23 listopada 2015, 12:09:24)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 303