w Sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe..


projekt
 
 
                                         UCHWAŁA Nr  XLI/…/14
                     RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                                    z dnia 30 stycznia 2014r.
 
               w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe
 
                
 
       Na   podstawie §3 pkt 2 i §6 ust.1 uchwały nr LII/383/10 Rady   Miejskiej   w  Sępólnie   Krajeńskim z  dnia   28  października   2010 r.,  w  sprawie  wyróżnień   i   nagród dla  osób  fizycznych za osiągnięte   wyniki   sportowe  ( Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 4071)  uchwala  się  co następuje:  
 
      §  1.  Przyznaje się Pani Danucie Skrzyńskiej statuetkę za  wybitne osiągnięcia  sportowe  wraz z nagrodą  pieniężną w wysokości  1 000,00 zł  za  zdobycie  brązowego medalu na Mistrzostw Polski Seniorek Starszych w warcabach 100-polowych.
      §  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
      §  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
          
 
 
                                       Uzasadnienie do uchwały  Nr XLI/…./14
                                       Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                                   z dnia  30 stycznia 2014r.
 
 
 
 
         Niniejsza   uchwała    została   podjęta  na   wniosek   z   dnia  30.12.2013 r. Miejskiego Ludowego   Klubu   Sportowego   „Krajna”     w Sępólnie   Krajeńskim   z   siedzibą   przy ul. Chojnickiej  19 w  celu  uhonorowania     zawodników,    którzy    uzyskali   w   roku   2013  wysokie wyniki sportowe.
         Pani Danuta Skrzyńska  jest  członkiem  Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego  „Krajna” w Sępólnie  Krajeńskim.
Zdobycie   brązowego   medalu    w   Mistrzostwach Polski jest   dużym   osiągnięciem   dla   zawodnika   z  niewielkiego  środowiska   bez   specjalistycznego  zaplecza   sportowego.        
          Szczególne osiągnięcia  sportowe  powinny być nagradzane  przez  lokalne  samorządy,  ponieważ motywują zawodników i zachęcają do uprawiania sportu. 
          Projekt niniejszej uchwały  został przedstawiony na   Komisji  Budżetu i Handlu oraz Komisji Oświaty,   Ochrony   Zdrowia,   Kultury,  Sportu   i   Turystyki    Rady  Miejskiej  w  Sępólnie Krajeńskim i uzyskał pozytywną opinię.
 
                                 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (30 stycznia 2014)
Opublikował: Barabach Małgorzata (30 stycznia 2014, 10:33:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1052