projekt zmieniający uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Projekt

UCHWAŁA Nr XL/     /13
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 oraz poz. 1318) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr I/5/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z późn. zm. §1 otrzymuje brzmienie:
  „§ 1. Powołać stałą Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w liczbie pięciu radnych w następującym składzie osobowym:
1)    Pan Rober Grochowski – przewodniczący;
2)    Pan Roman Porożyński – zastępca przewodniczącego;
3)    Pan Antoni Dolny – członek;
4)    Pani Wiesława Grochowska - członek;
5)                                                     - członek.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie do uchwały Nr XL/    /13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.


Niniejszą uchwałę podejmuje się w związku z potrzebą uzupełnienia składu stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (12 grudnia 2013)
Opublikował: Administrator (12 grudnia 2013, 22:58:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 951