projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia


Projekt
UCHWAŁA Nr XXIV/      /12
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 sierpnia 2012r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury,
 Sportu i Zdrowia
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim nr I/5/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  i Zdrowia §1 otrzymuje brzmienie:
„ § 1. Powołać stałą komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w liczbie pięciu radnych w następującym składzie osobowym:
  1. Pan Robert Grochowski – przewodniczący;
  2. ………………………….; 
  3. Pani Wiesława Grochowska – członek; 
  4. Pan Kazimierz Horyd – członek; 
  5. Pan Roman Porożyński – członek.”
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym
 
 
Uzasadnienie do uchwały Nr XXIV/…/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
 
W związku ze złożoną w dniu 27 czerwca br. przez Pana Antoniego Dolnego na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. rezygnacją z członkostwa w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  i Zdrowia Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. podejmuje się  uchwałę ustalającą uzupełniony skład Komisji.
 

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (23 sierpnia 2012)
Opublikował: Administrator (23 sierpnia 2012, 13:25:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1374