projekt uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla zorganizowania na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2016 roku.

Projekt
 
 
 
                                         UCHWAŁA Nr XIX/…./12
                     RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                                    z dnia 29 marca 2012r.
 
w sprawie wyrażenia poparcia dla zorganizowania na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie  XV  Igrzysk Olimpijskich    Sportowców  Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2016 roku.
 
 
 Na   podstawie  art. 7 ust. 1 pkt  10  ustawy  z  dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
 
   § 1.  Wyrazić poparcie dla zorganizowania na terenie Gminy  Sępólno Krajeńskie  XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2016 roku.  
    
  §  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Sępólna  Krajeńskiego.
 
  §  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawdzono pod  względem                                                                     Uzgodniono
formalno - prawnym
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Uzasadnienie do uchwały  Nr XIX/…. /12
                                       Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                                   z dnia  29 marca 2012r.
 
             Biorąc  pod uwagę wielkie znaczenie  sportu w życiu człowieka  oraz bazę sportową na  terenie Gminy   Sępólno  Krajeńskie   Rada   Miejska  w  Sępólnie  Krajeńskim   podjęła  decyzję  o  wyrażeniu  poparcia  dla  zorganizowania  na  terenie Gminy Sępólno Krajeńskie XV  Igrzysk Olimpijskich  Sportowców Wiejskich  Województwa Kujawsko – Pomorskiego  w 2016 roku.
            Impreza  ta  gromadzi  łącznie  około  2500  zawodników, działaczy,  trenerów  oraz  miłośników sportu z całego województwa  i  jest  wspaniałą formą promocji  Gminy.
           Gmina   Sępólno  Krajeńskie  w   latach  2000,  2004   i  2008  zdobywała    pierwsze  miejsce  w punktacji  generalnej Igrzysk. Mając  powyższe na uwadze chcemy w roku 2016 być  gospodarzami  tej wielkiej sportowej imprezy  rozgrywanej cyklicznie  co cztery lata w roku olimpijskim.
            Projekt uchwały uzyskał  pozytywną opinię Komisji Budżetu i  Handlu oraz Komisji Oświaty,   Ochrony  Zdrowia,   Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Rady  Miejskiej  w   Sępólnie Krajeńskim.
            Niniejsza Uchwała jest Uchwałą intencyjną.
 
 
 
 
T.T.                                    

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (22 marca 2012)
Opublikował: Barabach Małgorzata (22 marca 2012, 13:32:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1083