projekt uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

Projekt                                         UCHWAŁA Nr XVII/…./12
                     RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                                    z dnia 26 stycznia 2012r.

             w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki  sportowe   


         Na   podstawie   art.  31  ust.  1   ustawy   z   dnia   25   czerwca   2010 r   o  sporcie      (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.)   oraz  uchwały   nr   LII/383/10    Rady      Miejskiej  w  Sępólnie   Krajeńskim z 28 października 2010r. w  sprawie wyróżnień  i  nagród  dla osób fizycznych  za  osiągnięte   wyniki  sportowe  ( Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. Nr 202, poz 2773) uchwala się co następuje:

        § 1.  Przyznaje  się  Panu   Damianowi   Wiśniewskiemu   tytuł  „Sportowca  Roku Gminy  Sępólno  Krajeńskie”   wraz   z  nagrodą   pieniężną   w  wysokości   3.000 zł   za zdobycie  I  miejsca  w  Mistrzostwach   Polski   seniorów  i VI miejsce w Mistrzostwach Europy w  podnoszeniu  ciężarów   w roku  2011.
 
      §  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Sępólna  Krajeńskiego.

      §  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                            
Sprawdzono pod  względem                                                                     Uzgodniono
formalno - prawnym


                   

                                       Uzasadnienie do uchwały  Nr XVII/…. /12
                                       Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                                   z dnia  26 stycznia 2012r.
         Niniejsza   uchwała    została    podjęta   na   wniosek  z dnia  05.01.2012r.  Miejskiego   Ludowego   Klubu   Sportowego   „Krajna”  w   Sępólnie   Krajeńskim  z   siedzibą   przy ul. Chojnickiej  19    w   celu   uhonorowania    zawodników,   którzy   uzyskali   w   roku  2011   wysokie  wyniki   sportowe.
         Pan Damian Wiśniewski   jest  reprezentantem   Polski  i  członkiem  kadry   narodowej w      podnoszeniu     ciężarów.  W   Mistrzostwach   Polski   Seniorów    zdobył   I    miejsce, a  w Mistrzostwach Europy VI miejsce  w kat. 62 kg.  
         Pan    Damian    jest    wychowankiem    Miejskiego   Ludowego    Klubu    Sportowego „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim,  a obecnie reprezentuje klub „Zawisza” Bydgoszcz.  
         Promocja  przez   sport  jest   najlepszą   formą   reklamy   dla   Gminy,  dlatego władze samorządowe uznają za właściwe odpowiednie nagrodzenie zawodnika.
          Projekt  uchwały  uzyskał  pozytywną  opinię  Komisji Budżetu i Handlu oraz Komisji Oświaty,  Ochrony   Zdrowia,   Kultury,   Sportu   i   Turystyki  Rady  Miejskiej  w  Sępólnie Krajeńskim.
 

T.T.                                     

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Telicki (24 stycznia 2012)
Opublikował: Tomasz Kowalczyk (24 stycznia 2012, 11:24:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1287