Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Sępólno Krajeńskie

Projekt

UCHWAŁA Nr    X/        /11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Powołuje się z dniem  12 lipca 2011r. Panią  Annę Buchwald  na stanowisko Skarbnika Gminy Sępólno Krajeńskie. 
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uzasadnienie do uchwały X/        /11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca  2011r.

Pani  Urszula Lange  – złożyła wniosek dot. rezygnacji z zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Kraj. na stanowisku Skarbnika Gminy.    W związku z podjętą uchwałą w sprawie odwołania Pani Urszuli Lange z w/w stanowiska  oraz wnioskiem Burmistrza Sępólna Kraj. do Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. o powołanie Pani Anny Buchwald  na stanowisko Skarbnika Gminy Sępólno Krajeńskie podjęcie niniejszej uchwały stanowi konieczną, wynikającą z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) przesłankę do rozpoczęcia współpracy z Panią  Anną Buchwald  jako ze Skarbnikiem Gminy Sępólno Krajeńskie.
 

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (24 czerwca 2011)
Opublikował: Administrator (26 czerwca 2011, 18:34:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2495